Samarbeid og medvirkning

Mål 

Foreldrene er trygge på at barna deres blir tatt godt vare på i barnehagen

Foreldrene har mulighet til å påvirke barnehagens innhold og daglige drift

Tiltak

  • God presentasjon av barnehagen ved søknad.
  • Introduksjonssamtale for nye foreldre, egen kontaktperson på avdelingen de første ukene.
  • 1-2 foreldresamtaler i året. Foreldremøte for alle foreldrene om høsten
  • Lett tilgjengelig informasjon om det daglige arbeidet i barnehagen – årsplan og ukeplaner legges ut på hjemmesiden.
  • Tett og god kontakt med foreldrene i det daglige, ved bringing og henting
  • Foreldrene blir invitert på arrangementer i barnehagen FN kaffe og Lucia markering
  • Det gjennomføres årlige brukerundersøkelser i Norlandiabarnehagene. Undersøkelsene besvares direkte for hver avdeling i barnehagen. Etter undersøkelsene lager vi handlingsplaner ut fra resultatet. Resultatet blir presentert i Su og på foreldremøtet på hver avdeling.
  • Vi vektlegger et tett og godt foreldresamarbeid, der vi gir rom for tilbakemeldinger i hverdagen, på foreldresamtaler og i møter.