Åpningstider

Barnehagens åpningstid er 7.15-16.45  - hele året

Dette med unntak av:

Alle helligdager, julaften, nyttårsaften og fra 12.00 på onsdag før skjærtorsdag

Planleggingsdager- 1 dag om våren, 3  dager i august og en dag i november

Datoene for hvert år finner dere i kalenderen på foreldresiden