Avdelinger

Barnehagen har 4 avdelinger

Blåveisen - Tyttebærtua - Kløvenga- Engsoleia

Alle avdelingene er for barn i alderen 0-6 år

Barna har fast tilhørighet i sin gruppe, samtidig som vi jobber med at alle barna og voksne i barnehagen kjenner hverandre godt :-)

 

 Her er noen hverdagsglimt :

 

Sommer i Stadionparken  

 En av de fine turområdene våre ligger ved Kultursenteret, her er Hundremeterskogen 

 

 

 

 

Kreative barn - pynter opp på lekeplassen 

 

 Barna har laget skyggeteater