Informasjon fra Bodø kommune- angående søknad om reduksjon i foreldrebetaling