NY SØKNADSFRIST

 

  • Følgende vedtektsendringer ble vedtatt i bystyremøtet 10.12.15:

     

  1. Søknadsfristen for barnehageopptak  er endret til 15.02.

  2. Endring opptakskriterie 4 – nå gjelder fødselsdato (i stedenfor søkedato). Trer i kraft fra 2017.

 

Ny søknadsfrist gjelder fra i år, og endringen av opptakskriterie 4 til  fødselsdato gjelder fra 2017. Redigerte vedtekter blir lagt ut på kommunens hjemmeside om ikke lenge.