Parkeringsplasser

Parkering

Hei alle sammen

Som en del av arbeidet med å gjøre området rundt barnehagen trafikksikker,  har vi  fått reservert 4 plasser langs Tennisbanen - som kan brukes i forbindelse med henting og bringing.