Norlandiabarnehagene ISO sertifiseres 01.01.2014

Dette vil i praksis si at vi innfører et nytt kvalitessystem som skal sikre kvaliteten på tilbudet vi gir til våre brukere.

Kvalitet kommer til uttrykk i møtet mellom våre medarbeidere og våre brukere, og er en kjernefunksjon med gjensidig avhengighet mellom:

  • tydelige og synlige verdier
  • et kompetent lederskap som framkaller det beste i våre medarbeidere
  • effektive og gode systemer

Norlandia Barnehagene har tydelige kvalitetsmål som kommuniseres, følges opp og revideres regelmessig.

Alle ansatte i Norlandia har tatt i bruk et elektronisk kvalitetssystem -  TQM som inneholder prosedyer for våre viksomher, samt et eget system for registrering av hendelser (avvik) og oppfølging av disse.